Die nägschte Termine

S' Summerprogramm bietet folgendi Events:

21. Juli:
Tatoo-Street Dräffpunkt am
Sibeni vor em Hotel Basilisk

28. Juli:
Minigolf im Park im Grüene
Dräffpunkt am Sibeni bin Ygang

4. Auguscht:
Veloplausch mit Glacé-Ässe
Dräffpunkt am Sibeni an dr Schiffländi oder
am Achti Mona-Lisa am Marktplatz in Lörrach

11. Auguscht:
Rhyschwimme mit Grilliere
Dräffpunkt am Sibeni bim Tinguely-Museum
Me muess sich aber amäldeSuechsch e neyi Clique!

Wenn de no e glatti Clique mit uffgschtellte Fasnächtler suechsch, denn schigg doch aifach e Mail an unsere Obmaa.
obmann@giftschnaigge.ch


Die nägschte Termine

S' Summerprogramm bietet folgendi Events:

21. Juli:
Tatoo-Street Dräffpunkt am
Sibeni vor em Hotel Basilisk

28. Juli:
Minigolf im Park im Grüene
Dräffpunkt am Sibeni bin Ygang

4. Auguscht:
Veloplausch mit Glacé-Ässe
Dräffpunkt am Sibeni an dr Schiffländi oder
am Achti Mona-Lisa am Marktplatz in Lörrach

11. Auguscht:
Rhyschwimme mit Grilliere
Dräffpunkt am Sibeni bim Tinguely-Museum
Me muess sich aber amäldeSuechsch e neyi Clique!

Wenn de no e glatti Clique mit uffgschtellte Fasnächtler suechsch, denn schigg doch aifach e Mail an unsere Obmaa.
obmann@giftschnaigge.ch


Die nägschte Termine

S' Summerprogramm bietet folgendi Events:

21. Juli:
Tatoo-Street Dräffpunkt am
Sibeni vor em Hotel Basilisk

28. Juli:
Minigolf im Park im Grüene
Dräffpunkt am Sibeni bin Ygang

4. Auguscht:
Veloplausch mit Glacé-Ässe
Dräffpunkt am Sibeni an dr Schiffländi oder
am Achti Mona-Lisa am Marktplatz in Lörrach

11. Auguscht:
Rhyschwimme mit Grilliere
Dräffpunkt am Sibeni bim Tinguely-Museum
Me muess sich aber amäldeSuechsch e neyi Clique!

Wenn de no e glatti Clique mit uffgschtellte Fasnächtler suechsch, denn schigg doch aifach e Mail an unsere Obmaa.
obmann@giftschnaigge.ch


Die nägschte Termine

S' Summerprogramm bietet folgendi Events:

21. Juli:
Tatoo-Street Dräffpunkt am
Sibeni vor em Hotel Basilisk

28. Juli:
Minigolf im Park im Grüene
Dräffpunkt am Sibeni bin Ygang

4. Auguscht:
Veloplausch mit Glacé-Ässe
Dräffpunkt am Sibeni an dr Schiffländi oder
am Achti Mona-Lisa am Marktplatz in Lörrach

11. Auguscht:
Rhyschwimme mit Grilliere
Dräffpunkt am Sibeni bim Tinguely-Museum
Me muess sich aber amäldeSuechsch e neyi Clique!

Wenn de no e glatti Clique mit uffgschtellte Fasnächtler suechsch, denn schigg doch aifach e Mail an unsere Obmaa.
obmann@giftschnaigge.ch


Die nägschte Termine

S' Summerprogramm bietet folgendi Events:

21. Juli:
Tatoo-Street Dräffpunkt am
Sibeni vor em Hotel Basilisk

28. Juli:
Minigolf im Park im Grüene
Dräffpunkt am Sibeni bin Ygang

4. Auguscht:
Veloplausch mit Glacé-Ässe
Dräffpunkt am Sibeni an dr Schiffländi oder
am Achti Mona-Lisa am Marktplatz in Lörrach

11. Auguscht:
Rhyschwimme mit Grilliere
Dräffpunkt am Sibeni bim Tinguely-Museum
Me muess sich aber amäldeSuechsch e neyi Clique!

Wenn de no e glatti Clique mit uffgschtellte Fasnächtler suechsch, denn schigg doch aifach e Mail an unsere Obmaa.
obmann@giftschnaigge.ch


Die nägschte Termine

S' Summerprogramm bietet folgendi Events:

21. Juli:
Tatoo-Street Dräffpunkt am
Sibeni vor em Hotel Basilisk

28. Juli:
Minigolf im Park im Grüene
Dräffpunkt am Sibeni bin Ygang

4. Auguscht:
Veloplausch mit Glacé-Ässe
Dräffpunkt am Sibeni an dr Schiffländi oder
am Achti Mona-Lisa am Marktplatz in Lörrach

11. Auguscht:
Rhyschwimme mit Grilliere
Dräffpunkt am Sibeni bim Tinguely-Museum
Me muess sich aber amäldeSuechsch e neyi Clique!

Wenn de no e glatti Clique mit uffgschtellte Fasnächtler suechsch, denn schigg doch aifach e Mail an unsere Obmaa.
obmann@giftschnaigge.ch


Die nägschte Termine

S' Summerprogramm bietet folgendi Events:

21. Juli:
Tatoo-Street Dräffpunkt am
Sibeni vor em Hotel Basilisk

28. Juli:
Minigolf im Park im Grüene
Dräffpunkt am Sibeni bin Ygang

4. Auguscht:
Veloplausch mit Glacé-Ässe
Dräffpunkt am Sibeni an dr Schiffländi oder
am Achti Mona-Lisa am Marktplatz in Lörrach

11. Auguscht:
Rhyschwimme mit Grilliere
Dräffpunkt am Sibeni bim Tinguely-Museum
Me muess sich aber amäldeSuechsch e neyi Clique!

Wenn de no e glatti Clique mit uffgschtellte Fasnächtler suechsch, denn schigg doch aifach e Mail an unsere Obmaa.
obmann@giftschnaigge.ch


Die nägschte Termine

S' Summerprogramm bietet folgendi Events:

21. Juli:
Tatoo-Street Dräffpunkt am
Sibeni vor em Hotel Basilisk

28. Juli:
Minigolf im Park im Grüene
Dräffpunkt am Sibeni bin Ygang

4. Auguscht:
Veloplausch mit Glacé-Ässe
Dräffpunkt am Sibeni an dr Schiffländi oder
am Achti Mona-Lisa am Marktplatz in Lörrach

11. Auguscht:
Rhyschwimme mit Grilliere
Dräffpunkt am Sibeni bim Tinguely-Museum
Me muess sich aber amäldeSuechsch e neyi Clique!

Wenn de no e glatti Clique mit uffgschtellte Fasnächtler suechsch, denn schigg doch aifach e Mail an unsere Obmaa.
obmann@giftschnaigge.ch


Sa Jul 04, 2015
Beginn Sommerferien
Di Jul 21, 2015 @19:00 -
Tattoo Street
Di Jul 28, 2015 @19:00 -
Minigolf (Park im Grünen/Grün 80)
Di Aug 04, 2015 @19:00 -
Veloplausch mit Glacé-Essen – Lörrach
Di Aug 11, 2015 @19:00 -
Rhyschwimme mit Grillieren
So Aug 16, 2015
Sommerferien Ende
Mo Aug 17, 2015
Sujetsitzung
Di Aug 18, 2015 @20:00 - 21:45
1. Übungsstunde nach den Ferien